AUDIT

Auditorské služby a přezkoumání hospodaření

AGIS audit, a.s.

Jaroslava Průchy 1682
434 01 Most

417 637 281 

audit@agis.cz

IČ: 61326151

DIČ: CZ61326151

Ing. Markéta Rybáková, členka správní rady

Společnost je zapsána u KS Ústí nad Labem spis B složka 2648.

Společnost je zapsána a podle zákona č. 254/2000 Sb. v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 117.

Rychlý kontakt

    Jaroslava Průchy 1682/1
    434 01 Most
    Česká republika