AGIS

O naší společnosti

Firma AGIS, původně zkratka pro agenturu pro informace a služby, působí v oblasti účetnictví a daní od roku 1990, od roku 1994  pak jako  společnost s ručením omezeným, a od 1.7.2017 jako akciová společnost. AGIS je společnost s kvalifikací pro daňové poradenství podle zákona č.523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (číslo osvědčení 75) a pro auditorské služby podle zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech (osvědčení číslo 117).

JUDr. Ing. Jiří Lanc

JUDr. Ing. Jiří Lanc

člen správní rady

AGIS účetnictví a daně, a.s.
Ing. Markéta Rybáková

Ing. Markéta Rybáková

členka správní rady

AGIS audit, a.s.

Problematikou daní a účetnictví se firma zabývá od roku 1990, kdy byla dne 23.7.1990 registrována Okresním úřadem v Mostě podle zákona 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů. Dne 28.4.1993 získala první oprávnění k daňovému poradenství a dne 18.1.1994 první oprávnění k auditorské činnosti. Co do velikosti patří mezi střední firmy na trhu, v oblasti veřejných financí pak k předním.

Auditorské služby byly od ostatních služeb vždy fakticky odděleny a byla zajištěna nezávislost auditorských služeb. Faktické oddělení bylo doplněno i oddělením právním. Nejprve se k 1.7.2017 změnila právní forma na AGIS, a.s., pak se k 13.12.2018 změnila obchodní firma na AGIS audit, a.s. a k 1.2.2019 koupila společnost AGIS účetnictví a daně, a.s. od společnosti AGIS audit, a.s. část obchodního závodu zajišťujícího činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a činnost daňového poradce.

Jaroslava Průchy 1682/1
434 01 Most
Česká republika