417 637 281   agisagis.cz

  Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most

Auditorské služby

Audit povinný i dobrovolný

V oblasti povinného i dobrovolného auditu máme dlouhodobé zkušenosti. Audit provádíme jak u obchodních korporacích, příspěvkových organizací, státních podniků, organizačních složek státu tak i u nadací a nadačních fondů.


Zajišťujme audit výročních zpráv i audit konsolidované účetní závěrky a audity mimořádných a mezitímních účetních závěrek.

Audit u dotace

Dále provádíme audit finančního vypořádání dotačních programů, existenci pohledávek pro účely její kapitalizace do základního kapitálu a další úkony související s účetnictvím společnosti.

Auditorské standardy

Všechny auditorské práce, které provádíme, jsou v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy  a závaznou metodikou Komory auditorů České republiky. Našim cílem není pouze zpracování auditorské zprávy, ale i pochopení komplexního fungování dané společnosti a navržení jednotlivých opatření ke zlepšení fungování dané účetní jednotky.


Auditorské služby poskytujeme v oblasti Ústeckého kraje i v celé ČR.


Pro více informací o poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.


Audit, Most, Ústecký kraj 


 

Další nabídka