417 637 281   agisagis.cz

  Moskevská 1/14, 434 01 Most

Auditorské služby

Audit povinný i dobrovolný

V oblasti povinného i dobrovolného auditu máme dlouhodobé zkušenosti. Audit provádíme jak u obchodních korporacích, příspěvkových organizací, státních podniků tak i u nadací a nadačních fondů.


Zajišťujme audit výročních zpráv včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami i audit agregované účetní závěrky koncernů (konsolidované) a audity mimořádných a mezitímních účetních závěrek.

Audit u dotace

Dále provádíme audit finančního vypořádání dotačních programů, existenci pohledávek pro účely její kapitalizace do základního kapitálu a další úkony související s účetnictvím společnosti.

Auditorské standardy

Všechny auditorské práce, které provádíme, jsou v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy  a závaznou metodikou Komory auditorů České republiky. Našim cílem není pouze zpracování auditorské zprávy, ale i pochopení komplexního fungování dané společnosti a navržení jednotlivých opatření ke zlepšení fungování dané účetní jednotky.


Pro více informací o poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů nás prosím kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře.

Auditorské služby poskytujeme v oblasti Ústeckého kraje i v celé ČR.

Audit, Most, Ústecký kraj 

,


 Mezi naše reference v oblasti Auditu patří například:

Nejvyšší kontrolní úřad

Povodí Ohře s. p.


Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.

Krajská zdravotní a.s.

Nemocnice Kadaň s. r. o.

Skupina Inelsev

TS Kadaň s.r.o.


 


 


 

Další nabídka