417 637 281   agisagis.cz

  Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most


AGIS | Audit| Přezkoumání hospodařeníAGIS audit, a.s.

Jaroslava Průchy 1682/1
434 01 Most


  417 637 281 

 auditagis.cz


IČ: 61326151

DIČ: CZ61326151


Ing. Markéta Rybáková - členka správní rady


Společnost je zapsána u KS Ústí nad Labem spis B složka 2648.

Společnost je zapsána a podle zákona č. 254/2000 Sb. v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 117.