417 637 281   agisagis.cz

  Moskevská 1/14, 434 01 Most

O nás

Firma AGIS, původně zkratka pro agenturu pro informace a služby, působí v oblasti účetnictví a daní od roku 1990, od roku 1994  pak jako  společnost s ručením omezeným, a od 1.7.2017 jako akciová společnost. AGIS je společnost s kvalifikací pro daňové poradenství podle zákona č.523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (číslo osvědčení 75) a pro auditorské služby podle zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech (osvědčení číslo 117).

    

JUDr. Ing. Jiří Lanc

předseda představenstva

 

Ing. Markéta Rybáková

místopředsedkyně představenstva


Problematikou daní a účetnictví se firma zabývá od roku 1990, kdy byla dne 23.7.1990 registrována Okresním úřadem v Mostě podle zákona 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů. Dne 28.4.1993 získala první oprávnění k daňovému poradenství a dne 18.1.1994 první oprávnění k auditorské činnosti. Co do velikosti patří mezi střední firmy na trhu, v oblasti veřejných financí pak k předním.

O nás

© 2018 Insion

  +420 417 637 281, +420 417 637 282
  +420 417 637 290
  agisagis.cz

AGIS, a.s.
Moskevská 1/14
CZ-434 01 Most